Kierunek Studiów Mechatronika

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzona jest wspólnie z kierunkiem Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale SiMR. Pierwsze trzy semestry są wspólne dla obu kierunków.

Studenci dokonują wyboru kierunku po pierwszym roku studiów.

Do końca sesji jesiennej studenci pierwszego roku muszą złożyć w Dziekanacie indeks oraz wypełnioną deklarację wyboru kierunku studiów (Mechanika i Budowa Maszyn / Mechatronika). Druk deklaracji można pobrać tutaj lub ze strony wydziałowej w zakładce: Pliki do pobrania -> Ogólne lub też bezpośrednio w Dziekanacie.

W zależności od liczby studentów, którzy zadeklarują chęć kontynuowania studiów na kierunku Mechatronika, zostaną utworzone 2 lub 3 grupy dziekańskie dla tego kierunku.


Login:

user:
password:

Znajdź nas na Facebooku   

 

Copyright © 2008