Kierunek Studiów Mechatronika

Rodzaje studiów

 

1. Studia pierwszego stopnia

W ramach tych studiów uruchomione zostały następujące specjalności:

MECHATRONIKA POJAZDOWA 
Obejmująca przedmioty z takich dziedzin jak:

Układy napędowe        30 h
Zespoły podwozia i elektroniczne systemy bezpieczeństwa   45h
Budowa nadwozi        30 h
Układy mechatroniczne silników spalinowych    45h
Mechatronika pojazdów szynowych      30 h
Obsługa i naprawa pojazdów        45 h
Pokładowa diagnostyka pojazdów      45 h
Oprogramowanie mikroukładów i mikrokontrolerów      30 h
Oprogramowanie sterowników pojazdów      15 h
Mechatronika pojazdów lab. + proj.       60 h
Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów    45 h
Systemy informatyczne pojazdów (sieci komunikacyjne)   45 h
Normy i regulacje prawne        15 h

MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH 
Obejmująca przedmioty z takich dziedzin jak:

Maszyny Budowlane         30 h
Konstrukcje Nośne            30 h
Dźwignice          30 h
Laboratorium Maszyn Roboczych          30 h
Mechatronika maszyn roboczych        60 h
Modele funkcjonalne maszyn roboczych      60 h
Modelowanie i sterowanie maszyn roboczych    45 h
Oprogramowanie mikroukładów i mikrokontrolerów    30 h
Oprogramowanie sterowników maszyn roboczych    15 h
Logistyka        45 h
Bezpieczeństwo maszyn roboczych      30 h
Urządzenia elektryczne i elektroniczne maszyn roboczych    45 h

UKŁADY I MATERIAŁY INTELIGENTNE  
Mechanika kompozytów         60 h
Teoria drgań układów ciągłych       60 h
Technika piezoelektryczna i światłowodowa w monitoringu   30 h
Układy samo diagnozujące       30 h
Diagnostyka konstrukcji inteligentnych      30 h
Analiza sygnałów wielowymiarowych      30 h
Sieci neuronowe i sterowanie rozmyte     45 h
Techniki numeryczne analizy       60 h
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa      60 h
Ciecze nieklasyczne w układów transmisji napędu    30 h
Aktywna redukcja drgań układów wirujących    30 h
Aktywna redukcja drgań układów cienkościennych    30 h


Login:

user:
password:

Znajdź nas na Facebooku   

 

Copyright © 2008