Kierunek Studiów Mechatronika

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku MECHATRONIKA prowadzone jest w sposób dwustopniowy. Najpierw studia inżynierskie, a następnie studia magisterskie, w ramach których absolwent będzie uzyskiwał szczegółową wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład mechatroniki.

Otwarcie laboratorium Sytemów MechatronicznychKształcenie na kierunku MECHATRONIKA prowadzone będzie przez 10 (7 semestrów studia inżynierskie, 3 semestry studia magisterskie) semestrów, w tym w ciągu 3 pierwszych semestrów większość przedmiotów będzie wspólna dla wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków (w chwili obecnej prowadzone są kierunki: mechanika i budowa maszyn i mechatronika). Szczególna uwaga zwrócona będzie na praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Dlatego też, oprócz wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z wielu różnych dziedzin nauki, duża część zajęć prowadzona będzie w formie seminariów i laboratoriów. Powinno to zaowocować przygotowaniem absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie MECHATRONIKI pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera mechatronika, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Ponadto absolwenci kierunku MECHATRONIKA będą posiadać wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika. W procesie kształcenia uwzględniona zostanie samodzielność w stosowaniu współczesnych metod obliczeniowych (CAD/CAM, CAE). Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi.

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb przemysłu, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, jak i w firmach specjalizujących się w produkcji elektronicznej aparatury pomiarowej.

W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi. Umożliwia im to powstające w ramach unijnych środków strukturalnych nowoczesne Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych. Mając na względzie specyfikę obiektów i stosowanych w nich układów mechatronicznych przewiduje się uruchomienie trzech specjalności: Mechatronika Pojazdowa, Mechatronika Maszyn Roboczych, Układy i Materiały Inteligentne.

 

PROGRAM RAMOWY

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika na Wydziale SIMR PW

Grupa przedmiotów ogólnych

Wychowanie fizyczne

Języki obce

Technologie informacyjne

Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne

Grupa przedmiotów podstawowych

Matematyka

Fizyka

Materiały konstrukcyjne

Nauka o materiałach

Podstawy automatyki

Podstawy robotyki

Sterowanie procesami ciągłymi

Systemy automatyki

Grupa przedmiotów kierunkowych

 

Mechanika techniczna

Wytrzymałość materiałów

Zapis konstrukcji*

Podstawy konstrukcji maszyn*

Termodynamika techniczna

Mechanika płynów

Elektrotechnika i elektronika*

Teoria drgań

Podstawy Eksploatacji

Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów złożonych

Technologia budowy maszyn *

Analiza sygnałów i przetwarzanie obrazów*

Ochrona środowiska

Metrologia i systemy pomiarowe

Teoria ruchu pojazdów

Maszyny robocze

Elektryczne układy napędowe

Silniki spalinowe

Podstawy napędów hydraulicznych

Układy hydrauliczne i pneumatyczne

Wprowadzenia do mechatroniki

Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze

Języki programowania*

Komputerowe systemy w mechatronice

Projektowanie mechatroniczne

Systemy czasu rzeczywistego

Sztuczna inteligencja*

Konstrukcje inteligentne

Zarządzanie, organizacja pracy, ergonomia i BHP

Technologia napraw samochodów

Grupa przedmiotów na specjalnościach:

MECHATRONIKA POJAZDOWA

Układy napędowe

Zespoły podwozia i elektroniczne systemy bezpieczeństwa

Budowa nadwozi

Układy mechatroniczne silników spalinowych

Mechatronika pojazdów szynowych

Obsługa i naprawa pojazdów**

Pokładowa diagnostyka pojazdów

Oprogramowanie mikroukładów i mikrokontrolerów **

Oprogramowanie sterowników pojazdów**

Mechatronika pojazdów lab. + proj.**

Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów

Systemy informatyczne pojazdów (sieci komunikacyjne)

Normy i regulacje prawne **

 

MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH

Maszyny Budowlane **

Konstrukcje Nośne **

Dźwignice **

Laboratorium Maszyn Roboczych **

Mechatronika maszyn roboczych **

Modele funkcjonalne maszyn roboczych**

Modelowanie i sterowanie maszyn roboczych

Oprogramowanie mikroukładów i mikrokontrolerów

Oprogramowanie sterowników maszyn roboczych

Logistyka

Bezpieczeństwo maszyn roboczych

Urządzenia elektryczne i elektroniczne maszyn roboczych **

Systemy informatyczne maszyn roboczych (sieci komunikacyjne) **

 

KONSTRUKCJE INTELIGENTNE

Mechanika kompozytów

Teoria drgań układów ciągłych**

Technika piezoelektryczna i światłowodowa w monitoringu

Układy samodiagnozujące**

Diagnostyka konstrukcji inteligentnych**

Analiza sygnałów wielowymiarowych

Sieci neuronowe i sterowanie rozmyte

Techniki numeryczne analizy**

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa**

Ciecze nieklasyczne w układów transmisji napędu

Aktywna redukcja drgań układów wirujących

Aktywna redukcja drgań układów cienkościennych

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika na Wydziale SIMR PW

 

Grupa przedmiotów ogólnych

Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi

Grupa przedmiotów podstawowych

Matematyka

Mechanika

Fizyka

 

Grupa przedmiotów kierunkowych

Modelowanie i projektowanie systemów mechatronicznych

Elektronika w mechatronice

Zintegrowane systemy wytwarzania

Modelowanie i projektowanie inteligentnych systemów technicznych

Komputerowe metody modelowania i symulacji w mechatronice

Projektowanie pneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych układów sterowania i regulacji

Projektowanie układów mechatronicznych silników spalinowych

Zaawansowane metody analizy sygnałów

Układy napędowe

Zaawansowane języki programowania

Projektowanie dedykowanych sieci komputerowych

Seminarium dyplomowe

Grupa przedmiotów na specjalnościach:

MECHATRONIKA POJAZDOWA

Modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych pojazdów

Modelowanie i projektowanie inteligentnych układów technicznych w pojazdach

Komputerowe metody modelowania i symulacji w mechatronice pojazdów

Projektowanie układów pneumatycznych i hydraulicznych w pojazdach

Układy napędowe pojazdów

Praca przejściowa

MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH

Modelowanie i projektowanie układów mechatronicznych maszyn roboczych

Modelowanie i projektowanie inteligentnych układów technicznych w maszynach roboczych

Komputerowe metody modelowania i symulacji w mechatronice maszyn roboczych

Projektowanie układów pneumatycznych i hydraulicznych w maszynach roboczych

Układy napędowe maszyn roboczych

Praca przejściowa

KONSTRUKCJE INTELIGENTNE

Modelowanie i projektowanie konstrukcji inteligentnych

Elementy maszyn i konstrukcji jako układy aktywne

Zaawansowane metody numeryczne

Ciecze aktywne w układach mechatronicznych

Układy napędowe z materiałami inteligentnymi

Praca przejściowa


Login:

user:
password:

Znajdź nas na Facebooku   

 

Copyright © 2008