Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych
Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

zostało utworzone jako wynik realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Podstawowym zadaniem zintegrowanego środowiskowego laboratorium systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych będzie transformacja wiedzy z zakresu mechatroniki pojazdowej, syntetyzującej osiągnięcia mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów oraz maszyn roboczych, elektroniki, informatyki i analizy sygnałów i świadczenia usług z zakresu analizy oraz syntezy układów mechatronicznych wraz z tworzeniem procedur oraz testów diagnostyczno − prognostycznych tych układów.

Oferta laboratorium skierowana będzie do studentów, uczestników kursów, słuchaczy studium podyplomowego oraz do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podzespołów i elementów układów mechatronicznych w pojazdach i maszynach roboczych (ciężkich i rolniczych) oraz do firm świadczących usługi serwisowe tych obiektów (biorących udział w procesie eksploatacji tych obiektów).

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium będzie składało się z 4-ech Laboratoriów ukierunkowanych na poszczególne specjalistyczne grupy obiektów technicznych zawierających układy mechatroniczne:

  • Laboratorium Systemów Sieciowych Automatyzacji;
  • Laboratorium Mechatroniki Pojazdów;
  • Laboratorium Mechatroniki Maszyn Roboczych Ciężkich;
  • Laboratorium Mechatroniki Maszyn Rolniczych.

 

 

 


Znajdź nas na Facebooku   
Realizowane Projekty

 

Copyright © 2008, Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych