Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych
Pojazdów i Maszyn Roboczych

Uroczyste otwarcie Laboratorium

W dniu 27 lutego 2008 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ZINTEGROWANEGO ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH.

Otwarcie odbyło się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej z udziałem JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika,  Dziekana Wydziału Mechatroniki prof. Krzysztofa Lewensteina, Dziekana Wydziału SIMR prof. Jerzego Bajkowskiego oraz Kierownika ZŚLSMPIMR prof. Stanisława Radkowskiego oraz wielu zaproszonych gości.

Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i zainteresowanie Laboratorium. 

 


Znajdź nas na Facebooku   
Realizowane Projekty

 

Copyright © 2008, Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych